Rólunk

Egyesületünk elődje, a Prohászka Műhely Szakkollégium 1993-ban alakult a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Elsők voltak ők az elsők között, akik az alakuló egyetem kereteit már feszegetni akarták, többet szerettek volna tudni a nagyvilágról; talán meg is akarták váltani azt.

Tanárelnökükkel a 90-es években és az ezredforduló elején, az azóta is a Pázmányon tanító Hegedűs Attila tanár úrral, sok pályázaton indultak, és kiemelkedő tudományos közösséget, valódi műhelyet hoztak létre. Szakmai kurzusokat tartottak, neves előadókat hívhattak programjaikra.

10 éves születésnapjára a szakkollégium tagsága úgy gondolta, elég éretté vált ahhoz, hogy a saját lábára álljon. Az akkori vezetők 2003-ban úgy döntöttek, az almamatert nem elhagyva, mégis önálló szervezetként szeretnék folytatni a megkezdett utat és felvették az egyesületi formát.

Saját házat béreltek a faluban, amit a tagdíjakból, pályázati forrásokból finanszíroztak. De a főváros mágnesként tartotta magánál a fiatalabb generációkat, így egyre kevesebben választották a kollégiumi létet Piliscsabán. A szakkollégium már kollégiumi épület nélkül, de a műhelymunkát folytatva működött tovább.

2009 tavaszán más irányt vett az egyesület élete, és több kommunikáció szakos hallgató is csatlakozott hozzánk. 2 év munkája érett be, amikor a szakkollégium szót nevünkből elhagyva, rendezett körülmények között vágtunk neki a 2011-es évnek.

A tagság azóta is hű az alapításkori elvekhez és öntevékenységre épülő, közösségi célú, önképzésen alapuló szakmai kurzusokat, műhelyeket hoz létre, szakmai és művészeti kérdésekben nyilvános rendezvényeket szervez.

Állandó tagjaink szakmájukat már évek óta gyakorló egyetemisták vagy már végzett diplomások. Mindannyian elkötelezettek abban, hogy a fiatal értelmiség részeként aktívan részt vegyenek a 21. század kihívásainak megoldásában, a megoldások keresésében, problémák feltárásában (pl.: szociális problémák, a kultúra háttérbe szorulása).

2011 mindenképp mérföldkő volt az egyesület történetében, hiszen ekkor rengetegen csatlakoztak hozzánk azért, hogy létrehozzunk egy intézményektől független, nívós sajtóterméket. Ez lett a CampusOnline.hu.

Ezzel egyidőben az egyesület új céljait is megfogalmaztuk: a filmes, televíziós szakmák és az online sajtó különböző formái iránt érdeklődő egyetemisták nevelése autonóm közösségi élet és műhelymunka keretében.

2015-ben tagjaink és íróink kezdeményezésére a CampusOnline.hu tapasztalatit felhasználva megalapítottuk a Posztit.hu honlapot, melyet már nem a felsőoktatáshoz kötődő magazinként képzeltünk el. Tagjaink itt gyakorolhatják az újságírás és blogolás mellett a csapatmunkát, a rendszerszerú gondolkodást, az építkezés folyamatait.

Műhelymunkánkban továbbra is szabadon választható témákat dolgozhatnak fel az írók. Szakmai felügyeletünkkel, visszajelzések segítségével pedig folyamatosan fejlődhetnek.

Tagjaink folyamatos szakmai felügyelet mellett kulturális és tudományos események videós rögzítésében, rádiós feladatokban szerezhetnek tapasztalatot, és válhatnak az értékteremtő média részévé.

2016-ban a Hajléktalan Közalapítványtól megtisztelő és felelősségteljes lehetőséget kaptunk, amikor pályázati támogatással útjára indíthattuk kísérleti programunkat, amiben marginális társadalmi csoportok szociális párbeszédét, integrációját és azon keresztül kiemelkedését céloztuk meg a színjátszás és a fórumteremtés eszközeivel.

Célunk ezeken túl a civil társadalomban betöltött szerepünk erősítése és további jelenlétünk élénkítése más civil szervezetekkel, valamint egyesületekkel való kapcsolatunk elmélyítése, továbbgondolása. Ennek keretén belül több éve partneri viszonyban állunk az Energetikai Szakkollégiummal, a hagyományörző Wysocki Légióval és a Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Színpadával is.