Közgyűlés lesz a P Műhelyben!

Tisztelt tagság, tagi kérelemmel élők, érdeklődők!

Közgyűlést hívok össze.

Időpont: 2018.02.05.
Helyszín: 1065 Budapest, Nagymező utca 60.

A közgyűlés napirendi pontjai:

  1. Napirend elfogadása
  2. Levezető elnök megválasztása
  3. Jegyzőkönyvvezető megválasztása
  4. Szavazatszámláló bizottság megválasztása
  5. Tagsági kérdések rendezése
  6. Alapszabály változások, Elnök lakcímének változása
  7. Egyéb kérdések

Budapest, 2017.01.29.

Pilipowski Tamás
elnök sk.