Meghívó közgyűlésünkre

Tisztelt tagság, tagi kérelemmel élők, érdeklődők!

Közgyűlést hívok össze.

Időpont: 2019.05.31.
Helyszín: 1032 Budapest, Ágoston utca 1. 9. em. 50.

A közgyűlés napirendi pontjai:
1. Napirend elfogadása
2. Levezető elnök megválasztása
3. Jegyzőkönyvvezető megválasztása
4. Szavazatszámláló bizottság megválasztása
5. Közhasznúsági jelentés megvitatása
6. Egyéb kérdések

Budapest, 2019.05.20.

Pilipowski Tamás
elnök sk.